Dla dzieci i ich rodziców oferujemy diagnostykę psychologiczną i treningi. 

Kiedy diagnoza psychologiczna?

Diagnozujemy poziom rozwoju intelektualnego (poziom inteligencji) i emocjonalnego
dzieci i młodzieży jak również zaburzenia zachowania takie jak: zaburzenia koncentracji uwagi (ADHD), lęki u dzieci (fobie), wycofanie społeczne i agresję. Korzystamy z wystandaryzowanych testów inteligencji, wywiadów i testów psychologicznych. Zachęcamy do skorzystania z diagnostyki psychologicznej szczególnie w sytuacji, gdy dziecko ma trudności w szkole związane z uczeniem lub zachowaniem. Diagnoza poziomu inteligencji jest również pomocna w przypadku dzieci nie posiadających trudności w szkole - służy ocenie możliwości intelektualnych dziecka i rozwoju umiejętności intelektualnych, które są jego słabą. 

Jaki trening dla mojego dziecka?
 
 
Gdy chcesz by twoje dziecko:
- szybciej i efektywniej przyswajało wiedzę szkolną proponujemy trening efektywnego uczenia się i zapamiętywania, podczas którego dziecko opanuje podstawowe techniki ułatwiające uczenie.
- znajdowało nietuzinkowe rozwiązania różnych problemów, rozwinęło swoje zdolności twórcze zapraszamy na trenin
g twórczości i kreatywnego myślenia.
- budowało zdrowe relacje z równieśnikami, przezwyciężyło swoją nieśmiałość i uwierzyło w siebie zapraszamy na trening kompetencji społecznych.

Dla dzieci z określonymi problemami takimi jak: AGRESJA, ADHD, fobie szkolne, dzieci wycofanych społecznie przygotowaliśmy specjalne, wystandaryzowane treningi pomagające im przezwyciężyć ograniczenia związane z danym zaburzeniem. I tak na przykład dzieci agresywne uczą sie opanowywać i kontrolować swoje zachowanie, dzieci wycofane społecznie uczą się budować relacje z rówieśnikami.Oferta dla dzieci i młodzieży obejmuje:Wszystkie treningi dla dzieci i młodzieży odbywają się w grupach 3-8 osobowych. W przypadku treningów dla dzieci i młodzieży z problemami mają też miejsce indywidualne spotkania treningowe.