Barbara Jaśkiewicz –  mgr psychologii, certyfikowany trener i coach.

 

Kwalifikacje zawodowe:

- Ukończone z wyróżnieniem studia psychologiczne ze specjalnością z psychologii klinicznej na Uniwersytecie we Wrocławiu i uzupełnienie studiów o specjalizację z zakresu psychologii pracy i organizacji na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie,

- Certyfikat Trenera i Doradcy Biznesu uzyskany w Komega e.V. przy Uniwersytecie w Poczdamie,

- Certyfikat Trenera Międzykulturowego uzyskany na studiach podyplomowych z zakresu Międzynarodowej Komunikacji na Uniwersytecie w Jenie,

- ukończone studia podyplomowe z zakresu coachingu na Wyższej Szkole Bankowej/ certyfiakt coacha uzyskany w Grupie Doradczo–Szkoleniowej Transmisja w Krakowie,

- ukończenie szeregu szkoleń z zakresu diagnozy zaburzeń i pracy terapeutycznej z dziećmi w Niemczech. 

Doświadczenie praktyczne:

Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy klinicznej z osobami dorosłymi, które zdobyła w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii Charite oraz Klinice Psychosomatycznej Benjamin Franklin w Berlinie. W berlińskiej Praktyce Psychiatrii i Psychoterapii Dziecięco - Młodzieżowej zajmowała się diagnostyką zaburzeń u dzieci, przeprowadzaniem treningów dla dzieci z ADHD, dzieci agresywnych i wycofanych społecznie. Prowadziła szkolenia i grupy wsparcia również dla rodziców tych dzieci. Z młodzieżą pracowała w Gimnazjum nr 1 w Polkowicach. Obecnie prowadzi treningi i szkolenia rozwojowe - ponad 2500 h przeprowadzonych szkoleń  dla pracowników firm i administracji publicznej. Ponad 1000 h coachingu dla pracowników firm z branży finansowej i kadry menedżerskiej. Należy do Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu i Towarzystwa Sietar Polska. Jest autorką programu wspierającego rodziców i nauczycieli w procesie wychowania dzieci - Akademia Mądrego Wychowania. Propaguje wśród rodziców edukację w zakresie wychowania dzieci. Jest inicjatorką projektów prospołecznych na terenie swojej Gminy. Dewiza zawodowa: Pobudzać siebie i innych do ZMIAN! Patronka: św. Rita od rzeczy niemożliwych.

 

Specjalizacja:

- prowadzenie szkoleń dla kadry nauczycielskiej z metod nauczania, rozwoju kompetencji psychospołecznych,

- prowadzenie szkoleń dla rodziców i nauczycieli z kompetencji wychowawczych,

- udzielanie indywidualnego wsparcia  rodzicom, nauczycielom, menadżerom, osobom w trudnych sytuacjach życiowych.

 

Krzysztof Jaśkiewicz - mgr psychologii, certyfikowany trener i mediator.

 

Kwalifikacje zawodowe:

- ukończenie studiów psychologicznych z wynikiem bardzo dobrym na Uniwersytecie we Wrocławiu, specjalizacja psychologia zarządzania,

- ukończone studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie;

- ukończone studia podyplomowe z zakresu Mediacji w Biznesie na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu,

- Certyfikat trenera zdobyty w Szkole Trenerów Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys.

 

Doświadczenie praktyczne:

Posiada kilkuletnie doświadczenie trenerskie w biznesie, pracował jako HR menadżer na co dzień zajmując się między innymi zatrudnianiem osób na różne stanowiska (od pracowników szeregowych po wyższą kadrę zarządzającą). Od ponad 6 lat prowadzi szkolenia dla kadry menadżerskiej i pracowników przedsiębiorstw. Osobom bezrobotnym pomaga w znalezieniu pracy.

 

Specjalizacja: 

- diagnostyką predyspozycji zawodowych przy pomocy pogłębionych wywiadów, testów psychologicznych

- prowadzenie treningów ubiegania się o pracę (sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, sposoby szukania pracy, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych),

- mediacje w sytuacjach konfliktowych (mediacje rodzinne, sprawy rozwodowe, mediacje gospodarcze, etc.).