Firma Competence -Training & Coaching, Barbara Jaśkiewicz (prowadząca Gabinet Psychologiczny) zrealizowała w latach 2012 - 2015 następujące projekty skierowane do nauczycieli, opiekunów dziecięcych  i rodziców:

- „Akademia Mądrego Wychowania w Gminie Wiejskiej Lubin”

(projekt skierowany do rodziców i nauczycieli dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych w Gminie Wiejskiej Lubin) Wszelkie informacje można uzyskać na stronie projektu: tutaj.


- „Akademia Mądrego Wychowania w PM 6”

(projekt skierowany do rodziców i nauczycieli dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 6 w Polkowicach.) Wszelkie informacje można uzyskać na stronie projektu: tutaj


- „Z sercem i rozumem – Akademia Mądrego Wychowania”

(projekt skierowany do rodziców i nauczycieli/opiekunów dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 2, nr 4 i Żłobka w Polkowicach)

- „Akademia umiejętności psychospołecznych – kompetentny nauczyciel kształtuje umiejętności psychospołeczne uczniów”

(projekt skierowany do nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych lub gimnazjalnych na terenie Polkowic)