Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł projektu: Akademia Mądrego Wychowania w Gminie Wiejskiej Lubin”
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie
Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich
Nr projektu: POKL.09.05.00-02-368/12
Wnioskodawca: Competence-Training & Coaching Institute, Barbara Jaśkiewicz
Okres realizacji projektu: 01.02.2013 – 30.06.2013

AKTUALNOŚCI:

Dnia 30.06.2013 zakończyła się realizacja projektu. 

Wszystkim uczestnikom i uczestniczkom projektu dziękujemy za zaangażowanie. Zapraszamy do zapoznania się z wydaną w ramach projektu broszurą:
"Rodzice i nauczyciele z Gminy Wiejskiej Lubin radzą co robić w konkretnych problemach wychowawczych"

pobierz tutaj 

INFORMACJE O PROJEKCIE:

POBIERZ PREZENTACJĘ

Cel główny projektu:zwiększenie skuteczności rozwiązywania problemów wychowawczych przez nauczycieli i rodziców z Gminy  Wiejskiej Lubin oraz zwiększenie dostępu do edukacji z zakresu wychowywania dzieci.

Uczestnicy projektu:

 - 24 nauczycieli z placówek przedszkolnych z Gminy Wiejskiej Lubin

 - 24 rodziców (12 kobiet, 12 mężczyzn) zamieszkujących Gminę Wiejską Lubin i posiadających dzieci w wieku 2,5-6 lat, które uczęszczają do placówek przedszkolnych z Gminy Wiejskiej Lubin i przejawiają problemy wychowawcze.

  
Działania w ramach projektu:

 - Prezentacje multimedialne dotyczące projektu

 - Trening kompetencji wychowawczych – „Akademia Mądrego Wychowania” (4 grupy po około 12 osób, 24h dydaktyczne na uczestnika)

 - Indywidualne konsultacje z psychologiem dotyczące problemów wychowawczych (1h konsultacji na uczestnika)

 - Warsztaty wypracowania standardów postępowania w określonych problemach wychowawczych (4 grupy po około 12 osób, 4h dydaktyczne na uczestnika) i wydanie broszury „Rodzice i nauczyciele radzą co robić w konkretnych problemach wychowawczych”
 - Obserwacje psychologiczne (24 godziny dydaktyczne na 24 nauczycieli biorących udział w projekcie).

  

Opis działań:

 - Trening kompetencji wychowawczych – „Akademia Mądrego Wychowania”

 Trening ma pomagać rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych i zapobiegać ich występowaniu w przyszłości. Program treningu opiera się na opracowanym w Australii programie Triple P, który został opracowany przez dziecięcych psychologów klinicznych na Uniwersytecie w Quaensland w Australii w ciągu dwunastu lat intensywnych badań i współpracy z rodzicami i ich dziećmi. Efektywność programu została naukowo potwierdzona w wielu badaniach, a zadowolenie z warsztatów wyrażone przez tysiące rodziców na całym świecie.

 Tematyka treningu:
- Mądre wychowanie (zasady mądrego wychowania, mechanizmy psychologiczne wychowania, przyczyny problemów wychowawczych, psychologia rozwojowa dziecka, wyznaczenie celów rozwojowych, obserwacja zachowania dziecka)
- Wspieranie rozwoju dziecka (sposoby budowania pozytywnej relacji z dzieckiem, wspieranie i stymulowanie do pożądanego zachowania, metody psychologiczne kształtowania nowych umiejętności i sposobów zachowania)
- Radzenie sobie z problematycznym zachowaniem dziecka (praktyczne strategie i metody radzenia sobie z problematycznym zachowaniem dziecka, np. zasady w domu, sposoby instruowania dziecka, etc., sposoby uczenia dzieci samokontroli, zasady konsekwencji)
- Przewidywanie
wystąpienia sytuacji problemowych - w tzw. sytuacjach wysokiego ryzyka (zakupy, stanie w kolejce, jazda samochodem, rozmowa przez telefon, odwiedziny) i opracowanie planów działania w takich sytuacjach
- Rozwiązywanie konfliktów rodzinnych.

 W warsztatach nie są przekazywane uniwersalne recepty wychowawcze - gdyż tak naprawdę nie ma "właściwych" metod wychowawczych, każdy rodzic sam decyduje jakie wartości, jakie umiejętności i jakie sposoby zachowania chce kształtować u swojego dziecka. Istnieją jednak pewne mechanizmy psychologiczne jak również sprawdzone przez tysiące rodziców metody postępowania w sytuacjach problemowych, których znajomość ułatwia rodzicielstwo i czyni je przyjemnym.

 Efekt warsztatów: Dzięki warsztatom rodzice i nauczyciele będą w stanie świadomie budować pozytywną relację z dzieckiem, wspierać go w rozwoju jego umiejętności i zdolności, budować wysokie poczucie własnej wartości. Dzięki tym warsztatom wychowanie stanie się prostsze i przyjemniejsze - zarówno dla rodzica, nauczyciela jak i dziecka.

- Indywidualne konsultacje z psychologiem dotyczące problemów wychowawczych

Każdy z uczestników projektu będzie miał możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z psychologiem dotyczących konkretnych problemów wychowawczych, z którymi się boryka. Podczas 60 minutowego spotkania każdy uczestnik wspólnie z psychologiem będzie wypracowywał rozwiązania tych problemów.

- Obserwacje psychologiczne - wsparcie tylko dla nauczycieli

Nauczyciele będą mieli możliwość skorzystania z obserwacji psychologicznej w celu diagnozy problemów wychowawczych występujących u danego dziecka lub w celu pomocy nauczycielom we wdrożeniu w praktyce wypracowanych metod wychowawczych. Łącznie będzie zrealizowanych 24 godzin dydaktycznych obserwacji psychologicznych z konsultacjami na miejscu.

- Warsztaty wypracowania standardów postępowania w określonych problemach wychowawczych

Po treningu umiejętności wychowawczych i indywidualnych konsultacjach uczestnicy projektu będą stosować w praktyce poznane metody wychowawcze. W trakcie wspólnych warsztatów będą wymieniać się doświadczeniami i wypracowywać standardy postępowania w określonych, trudnych sytuacjach wychowawczych. Standardy te zostaną wydane w postaci broszury.