Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł projektu: Akademia Mądrego Wychowania w PM 6”
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie
Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich
Nr projektu: POKL.09.05.00-02-369/12
Wnioskodawca: Competence-Training & Coaching Institute, Barbara Jaśkiewicz
Okres realizacji projektu:
15.09.2012 – 15.01.2013

AKTUALNOŚCI:

Dnia 15.01.2013 zakończyła się realizacja projektu. 
Wszystkim uczestnikom i uczestniczkom projektu dziękujemy za zaangażowanie. Zapraszamy do zapoznania się z wydaną w ramach projektu broszurą:
"Rodzice i nauczyciele z Przedszkola nr 6 radzą co robić w konkretnych problemach wychowawczych"
pobierz tutaj


INFORMACJE O PROJEKCIE:


Cel główny projektu:
zwiększenie skuteczności rozwiązywania problemów wychowawczych przez nauczycieli/wychowawców i rodziców z gminy Polkowice oraz zwiększenie dostępu do edukacji z zakresu wychowywania dzieci.

Uczestnicy projektu:

- 16 nauczycieli: Przedszkola Miejskiego nr 6 w Polkowicach.

- 32 rodziców (20 kobiet, 12 mężczyzn) zamieszkujących Gminę Polkowice i posiadających dzieci w wieku 3-6 lat, które uczęszczają do Przedszkola Miejskiego nr 6 w Polkowicach i przejawiają problemy wychowawcze.

Działania w ramach projektu:

- Prezentacje multimedialne dotyczące projektu w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Polkowicach.

- Trening kompetencji wychowawczych – „Akademia Mądrego Wychowania” (4 grupy po około 12 osób, 24h dydaktyczne na uczestnika)

- Indywidualne konsultacje z psychologiem dotyczące problemów wychowawczych (1h konsultacji na uczestnika)

- Warsztaty wypracowania standardów postępowania w określonych problemach wychowawczych (4 grupy po około 12 osób, 4h dydaktyczne na uczestnika) i wydanie broszury „Rodzice i nauczyciele radzą co robić w konkretnych problemach wychowawczych”

- Obserwacje psychologiczne (24 godziny dydaktyczne na 16 nauczycieli biorących udział w projekcie, średnio 3 godziny dydaktyczne na jedną grupę przedszkolną).

Opis działań:

- Trening kompetencji wychowawczych – „Akademia Mądrego Wychowania”

Trening ma pomagać rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych i zapobiegać ich występowaniu w przyszłości. Program treningu opiera się na opracowanym w Australii programie Triple P, który został opracowany przez dziecięcych psychologów klinicznych na Uniwersytecie w Quaensland w Australii w ciągu dwunastu lat intensywnych badań i współpracy z rodzicami i ich dziećmi. Efektywność programu została naukowo potwierdzona w wielu badaniach, a zadowolenie z warsztatów wyrażone przez tysiące rodziców na całym świecie.


Tematyka treningu:
- Mądre wychowanie (zasady mądrego wychowania, mechanizmy psychologiczne wychowania, przyczyny problemów wychowawczych, psychologia rozwojowa dziecka, wyznaczenie celów rozwojowych, obserwacja zachowania dziecka)
- Wspieranie rozwoju dziecka (sposoby budowania pozytywnej relacji z dzieckiem, wspieranie i stymulowanie do pożądanego zachowania, metody psychologiczne kształtowania nowych umiejętności i sposobów zachowania)
- Radzenie sobie z problematycznym zachowaniem dziecka (praktyczne strategie i metody radzenia sobie z problematycznym zachowaniem dziecka, np. zasady w domu, sposoby instruowania dziecka, etc., sposoby uczenia dzieci samokontroli, zasady konsekwencji)
- Przewidywanie wystąpienia sytuacji problemowych - w tzw. sytuacjach wysokiego ryzyka (zakupy, stanie w kolejce, jazda samochodem, rozmowa przez telefon, odwiedziny) i opracowanie planów działania w takich sytuacjach

- Rozwiązywanie konfliktów rodzinnych.

W warsztatach nie są przekazywane uniwersalne recepty wychowawcze - gdyż tak naprawdę nie ma "właściwych" metod wychowawczych, każdy rodzic sam decyduje jakie wartości, jakie umiejętności i jakie sposoby zachowania chce kształtować u swojego dziecka. Istnieją jednak pewne mechanizmy psychologiczne jak również sprawdzone przez tysiące rodziców metody postępowania w sytuacjach problemowych, których znajomość ułatwia rodzicielstwo i czyni je przyjemnym.

Efekt warsztatów: Dzięki warsztatom rodzice i nauczyciele będą w stanie świadomie budować pozytywną relację z dzieckiem, wspierać go w rozwoju jego umiejętności i zdolności, budować wysokie poczucie własnej wartości. Dzięki tym warsztatom wychowanie stanie się prostsze i przyjemniejsze - zarówno dla rodzica, nauczyciela jak i dziecka.


- Indywidualne konsultacje z psychologiem dotyczące problemów wychowawczych

Każdy z uczestników projektu będzie miał możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z psychologiem dotyczących konkretnych problemów wychowawczych, z którymi się boryka. Podczas 60 minutowego spotkania każdy uczestnik wspólnie z psychologiem będzie wypracowywał rozwiązania tych problemów.
 

- Obserwacje psychologiczne - wsparcie tylko dla nauczycieli

Nauczyciele będą mieli możliwość skorzystania z obserwacji psychologicznej w celu diagnozy problemów wychowawczych występujących u danego dziecka lub w celu pomocy nauczycielom we wdrożeniu w praktyce wypracowanych metod wychowawczych. Łącznie będzie zrealizowanych 24 godzin dydaktycznych obserwacji psychologicznych z konsultacjami na miejscu (śrenio 3 godziny na jedną grupę przedszkolną, korzystanie według potrzeb przez nauczycieli).

- Warsztaty wypracowania standardów postępowania w określonych problemach wychowawczych

Po treningu umiejętności wychowawczych i indywidualnych konsultacjach uczestnicy projektu będą stosować w praktyce poznane metody wychowawcze. W trakcie wspólnych warsztatów będą wymieniać się doświadczeniami i wypracowywać standardy postępowania w określonych, trudnych sytuacjach wychowawczych. Standardy te zostaną wydane w postaci broszury.