Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł projektu: „Z sercem i rozumem – Akademia Mądrego Wychowania”
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie
Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich
Nr projektu: POKL.09.05.00-02-157/11
Wnioskodawca: Competence-Training & Coaching Institute, Barbara Jaśkiewicz
Okres realizacji projektu: 01.12.2011 – 15.04.2012

AKTUALNOŚCI:

Dnia 15.04.2012 zakończyła się realizacja projektu.
Wszystkim uczestnikom i uczestniczkom projektu dziękujemy za zaangażowanie. Zapraszamy do zapoznania się z wydaną w ramach projektu broszurą:
"Rodzice, nauczyciele i opiekunowie radzą co robić w konkretnych problemach wychowawczych"
pobierz tutaj

16.12.2011 - Rozpoczęcie rekrutacji do projektu
Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Opiekunowie!
Zakończyliśmy przeprowadzanie prezentacji multimedialnych dotyczących projektu. Tym samym serdecznie zapraszamy Państwa do zgłaszania swojego udziału w projekcie. Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić i podpisać kartę zgłoszeniową wraz z listą trudności wychowawczych. Dokumenty te można dostarczyć do sekretariatów placówek biorących udział w projekcie (PM 2, PM 4, Żłobek Miejski nr 1), osobiście lub pocztą na adres siedziby firmy Competence,  ul. Ociosowa 6/7, 59-101 Polkowice.

Karty zgłoszeniowe będą przyjmowane od 16.12.2011 do 06.01.2012. Zgłoszenia do projektu po 06.01.2012 nie będą rozpatrywane.

Przed zgłoszeniem do projektu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie oraz
Prezentacją multimedialnądotyczącą projektu, które znajdują się poniżej.


INFORMACJE O PROJEKCIE:

Cel główny projektu:zwiększenie skuteczności rozwiązywania problemów wychowawczych przez nauczycieli/wychowawców i rodziców z gminy Polkowice oraz zwiększenie dostępu do edukacji z zakresu wychowywania dzieci.

Uczestnicy projektu:

- 24 nauczycieli/opiekunów z: Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 4, Żłobka Miejskiego nr 1 w Polkowicach.

- 24 rodziców (12 kobiet, 12 mężczyzn) posiadających dzieci w wieku 2-6 lat, które uczęszczają do Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 4 lub Żłobka Miejskiego nr 1 w Polkowicach i przejawiają problemy wychowawcze.

Działania w ramach projektu:

- Prezentacje multimedialne dotyczące projektu w Przedszkolu Miejskim nr 2, Przedszkolu Miejskim nr 4 i Żłobku Miejskim nr 1 w Polkowicach.

- Trening kompetencji wychowawczych – „Akademia Mądrego Wychowania”  (4 grupy po 12 osób, 24h dydaktyczne na uczestnika)

- Indywidualne konsultacje z psychologiem dotyczące problemów wychowawczych (1h konsultacji na uczestnika)

- Warsztaty wypracowania standardów postępowania w określonych problemach wychowawczych (4 grupy po 12 osób, 4h dydaktyczne na uczestnika) i wydanie broszury „Rodzice, nauczyciele i opiekunowie radzą co robić w konkretnych problemach wychowawczych”.

Opis działań:

- Trening kompetencji wychowawczych – „Akademia Mądrego Wychowania”  

Trening ma pomagać rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych i zapobiegać ich występowaniu w przyszłości. Program treningu opiera się na opracowanym w Australii programie Triple P, który został opracowany przez dziecięcych psychologów klinicznych na Uniwersytecie w Quaensland w Australii w ciągu dwunastu lat intensywnych badań i współpracy z rodzicami i ich dziećmi. Efektywność programu została naukowo potwierdzona w wielu badaniach, a zadowolenie z warsztatów wyrażone przez tysiące rodziców na całym świecie.


Tematyka treningu:
- Mądre wychowanie (zasady mądrego wychowania, mechanizmy psychologiczne wychowania, przyczyny problemów wychowawczych, psychologia rozwojowa dziecka, wyznaczenie celów rozwojowych, obserwacja zachowania dziecka)
- Wspieranie rozwoju dziecka (sposoby budowania pozytywnej relacji z dzieckiem, wspieranie i stymulowanie do pożądanego zachowania, metody psychologiczne kształtowania nowych umiejętności i sposobów zachowania)
- Radzenie sobie z problematycznym zachowaniem dziecka (praktyczne strategie i metody radzenia sobie z problematycznym zachowaniem dziecka, np. zasady w domu, sposoby instruowania dziecka, etc., sposoby uczenia dzieci samokontroli, zasady konsekwencji)
- Przewidywanie wystąpienia sytuacji problemowych - w tzw. sytuacjach wysokiego ryzyka (zakupy, stanie w kolejce, jazda samochodem, rozmowa przez telefon, odwiedziny) i opracowanie planów działania w takich sytuacjach

- Rozwiązywanie konfliktów rodzinnych.
 

W warsztatach nie są przekazywane uniwersalne recepty wychowawcze - gdyż tak naprawdę nie ma "właściwych" metod wychowawczych, każdy rodzic sam decyduje jakie wartości, jakie umiejętności i jakie sposoby zachowania chce kształtować u swojego dziecka. Istnieją jednak pewne mechanizmy psychologiczne jak również sprawdzone przez tysiące rodziców metody postępowania w sytuacjach problemowych, których znajomość ułatwia rodzicielstwo i czyni je przyjemnym. 
 

Efekt warsztatów: Dzięki warsztatom rodzice i nauczyciele będą w stanie świadomie budować pozytywną relację z dzieckiem, wspierać go w rozwoju jego umiejętności i zdolności, budować wysokie poczucie własnej wartości. Dzięki tym warsztatom wychowanie stanie się prostsze i przyjemniejsze - zarówno dla rodzica, nauczyciela jak i dziecka.


- Indywidualne konsultacje z psychologiem dotyczące problemów wychowawczych

Każdy z uczestników projektu będzie miał możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z psychologiem dotyczących konkretnych problemów wychowawczych, z którymi się boryka. Podczas 60 minutowego spotkania każdy uczestnik wspólnie z psychologiem będzie wypracowywał rozwiązania tych problemów.

- Warsztaty wypracowania standardów postępowania w określonych problemach wychowawczych

Po treningu umiejętności wychowawczych i indywidualnych konsultacjach uczestnicy projektu będą stosować w praktyce poznane metody wychowawcze. W trakcie wspólnych warsztatów będą wymieniać się doświadczeniami  i wypracowywać standardy postępowania w określonych, trudnych sytuacjach wychowawczych. Standardy te zostaną wydane w postaci broszury.