Uwaga Rodzice! To wy macie wpływ na kształtowanie poczucia wartości u swojego dziecka i wpływ na to, jaki styl zachowania wykształtujecie u swojego dziecka! A wszystko poprzez to w jaki sposób komunikujecie się ze swoim dzieckiem i w jaki sposób je wychowujecie. Poprzez "Mądre" Wychowanie możecie pomóc swoim dzieciom rozwinąć ich potencjał i zbudować wysokie poczucie własnej wartości.

Dlatego serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej propozycji treniningu umiejętności wychowawczych.

Od grudnia 
2011 r. do kwietnia 2012 zrealizowaliśmy projekt Sercem i Rozumem - Akademia Mądrego Wychowania, w ramach którego oferowaliśmy bezpłatne szkolenia dla rodziców i nauczycieli/opiekunów. Więcej informacji w zakładce projekty EFS.


Co to jest Akademia Mądrego Wychowania?

Akademia Mądrego Wychowania - to cykl warsztatów dla rodziców posiadających dzieci w wieku od 2 do 12 lat, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności wychowawcze. Program ma charakter prewencyjny - ma pomagać rodzicom w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych w przyszłości i zapobiegać ich występowaniu. Program ten jest również przydatny w pracy wychowawczej nauczycieli w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Program warsztatów opiera się na opracowanym w Australii programie Triple P - Positive Parenting Programm, który został opracowany przez dzięcięcych psychologów klinicznych na Uniwersytecie w Quaensland w Australli w ciągu dwunastu lat intensywnych badań i współpracy z rodzicami i ich dziećmi. Efektywność programu została naukowo potwierdzona w wielu studiach, a zadowolenie z warsztatów wyrażone przez tysiące rodziców na całym świecie.


Cele Akademii Mądrego Wychowania:

Celem warszatów Akademia Mądrego Wychowania jest:
- przekazanie rodzicom niezbędnej wiedzy na temat rozwoju dziecka, mechanizmów psychologicznych wychowania (działania kar i  nagród, sposób wyciszania reakcji nieporządanych, przyczyn sytuacji problemowych);
- wyćwiczenie umiejętności wychowawczych - "mądrego", czyli konstruktywnego i nie agresywnego czy też urażającego dziecka reagowania w trudnych sytuacjach wychowawczych jak również radzenia sobie z częstymi zaburzeniami zachowania u dzieci takimi jak: napady agresji, wybuchy złości, problemy ze spaniem, jedzeniem, ect.

W wasztatach nie są przekazywane uniwersalne recepty wychowawcze - gdyż tak naprawdę nie ma "właściwych" metod wychowawczych, każdy rodzic sam decyduje jakie wartości, jakie umiejętności i jakie sposoby zachowania chce kształtować u swojego dziecka. Istnieją jednak pewne mechanizmy psychologiczne jak również sprawdzone przez tysiące rodziców metody postępowania w sytuacjach problemowych, których znajomość ułatwia rodzicielstwo i czyni je przyjemnym.

Efekt warsztatów: Dzięki warsztatom rodzice będą w stanie świadomie budować pozytywną relację ze swoim dzieckiem, wspierać go w rozwoju jego umiejętności i zdolności, budować wysokie poczucie własnej wartości u swojego dziecka. Postawą do tego jest wspieranie dziecka, poświęcanie mu uwagi, a przede wszystkim odpowiednia komunikacja. Dzięki tym wasztatom wychowanie stanie się prostsze i przyjemniejsze - zarówno dla rodzica jak i dziecka.

Forma zajęć: miniwykłady, dyskusja i warsztaty - odgrywanie ról, ćwiczenie nowych umiejętności.

Osoba prowadząca:  Barbara Jaśkiewicz


Ile spotkań obejmuje Akademia Mądrego Wychowania?

Akademia Mądrego Wychowania obejmuje 8 spotkań (po 2 - 2,5h) warsztatowych z następujących tematów:
- Mądre wychowanie (zasady mądrego wychowania, mechanizmy psychologiczne wychowania, przyczyny problemów wychowawczych, psychologia rozwojowa dziecka, wyznaczenie celów rozwojowych, obserwacja zachowania dziecka)
- Wspieranie rozwoju dziecka (sposoby budowania pozytywnej relacji z dzieckiem, wspieranie i stymulowanie do pożądanego zachowania, metody psychologiczne kształtowania nowych umiejętności i sposobów zachowania)
- Radzenie sobie z problematycznym zachowaniem dziecka (praktyczne strategie i metody radzenia sobie z problematycznym zachowaniem dziecka, np. zasady w domu, sposoby instruowania dziecka, etc., sposoby uczenia dzieci samokontroli, zasady konsekwencji)
- Przewidywanie wystąpienia sytuacji problemowych - w tzw. sytuacjach wysokiego ryzyka (zakupy, stanie w kolejce, jazda samochodem, rozmowa przez telefon, odwiedziny) i opracowanie planów działania w takich sytuacjach
- Wdrażanie standardów wychowawczych w domu (część praktyczna i dyskusja rezulatów w grupie)
- Spotkanie ewaluacyjne i konsultacje indywidualne


Jaki jest koszt uczestnictwa w Akademii Mądrego Wychowania?
Zachęcamy do uczestnictwa obojga rodziców.
Koszt uczestnictwa za osobę w przypadku grupy: 
- 8 osobowej - 500 zł
- 12 osobowej - 340 zł

Zachęcamy do wzięcia udziału obojga rodziców!
W przypadku szkoleń dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego szkolenia są bezpłatne. Więcej informacji na stronie szkolenia EFS.

Od kiedy rozpoczynają się zajęcia?
Dokładne terminy i godziny zajęć zostaną ustalone z rodzicami na spotkaniu organizacyjnym. W okresie ferii zimowych i wakacji zajęcia nie będą się odbywały.

W jaki sposób mogę zgłosić chęć uczestnictwa w Akademii Mądrego Wychowania?
Wystarczy przesłać emaila na adres: info@psycholog.polkowice.pl z tytułem Zgłoszenie do Akademii Mądrego Wychowania.
W treście emaila proszę podać imię i nazwisko osób chcących brać udział w zajęciach i numer telefonu, do wskazanych osób. Przyjmujemy również zgłoszenia telefoniczne pod numerem telefonu kom.: 695 581 808.

Email:info@psycholog.polkowice.pl
Tytuł emaila:Zgłoszenie od Akademii Mądrego Wychowania
Treść maila: Zgłaszam do udziału w Akademii Mądrego Wychowania następujące osoby: Anna......(Tel.....)

lub Telefonicznie: 0 695 581 808.