Oferta dla rodziców obejmuje:Oferta usług psychologicznych skierowana do rodziców ma na celu:
- pomóc rodzicom w radzeniu sobie z codziennymi problemami wychowawczymi 
(w tym zakresie oferujemy porady i konsultacje w zakresie problemów wychowawczych oraz trening umiejętności wychowawczych - Akademia Mądrego Wychowania)
- przygotować rodziców do rodzicielstwa (trening dla przyszłych rodziców)
- zrozumieć zaburzenie dziecka i wspierać je w przezwyciężeniu ograniczeń (szkolenia pt. Jak pracować z dzieckiem z ADHD, jak postępować z dzieckiem agresywnym, itd.)
- umożliwić rodzicom wymianę doświadczeń (koleżeńskie doradztwo). 


Uwaga: Zapraszany rodziców do Akademii Mądrego Wychowania – szczegóły zobacz
tutaj