Wybrane warsztaty i szkolenia jakie zrealizowaliśmy dla sektora oświaty (m.in. dla szkół i przedszkoli)

KADRA NAUCZYCIELSKA

 • Szkolenia „Jak postępować z uczniami z zaburzeniami zachowania” oraz „Budowanie autorytety nauczyciela” dla Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Marii Skłodowskiej-Curie w Grudziądzu 

 • Szkolenia „Trening kompetencji psychospołecznych” oraz  „Tworzenie treningów kompetencji psychospołecznych” w ramach  projektu „Akademia umiejętności psychospołecznych – kompetentny nauczyciel kształtuje umiejętności psychospołeczne uczniów” realizowane dla:

 Szkoły Podstawowej Integracyjnej im. Twórców Polskiej Miedzi w Jędrzychowie,

 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach,

 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach,

 Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera  w Polkowicach,

 Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach,  

 Gimnazjum nr 2 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Polkowicach,

 • Cykl szkoleń "Trening kompetencji wychowawczych" oraz "Warsztaty wypracowania standardów postępowania w przypadku określonych problemów wychowawczych" w ramach projektu „Z sercem i rozumem – Akademia Mądrego Wychowania” dla: 

Przedszkola Miejskiego nr 4 im. Misia Uszatka w Polkowicach,

Przedszkola Miejskiego nr 2 w Polkowicach

Żłobka Miejskiego nr 1 "KRASNAL" w Polkowicach

 •  Cykl szkoleń "Trening kompetencji wychowawczych" oraz "Warsztaty wypracowania standardów postępowania w przypadku określonych problemów wychowawczych" w ramach projektu  „Akademia Mądrego Wychowania w PM6” dla:

Przedszkola Miejskiego nr 6 w Polkowicach  

 • Cykl szkoleń "Trening kompetencji wychowawczych" oraz "Warsztaty wypracowania standardów postępowania w przypadku określonych problemów wychowawczych" w ramach projektu  „Akademia Mądrego Wychowania w Gminie Wiejskiej Lubin” dla:

Przedszkole w Raszówce

Punkt przedszkolny w Krzeczynie Wielkim

Punkt przedszkolny w Miłoradzicach

Punkt przedszkolny w Niemstowie

Punkt przedszkolny w Osieku

Punkt przedszkolny w Siedlcach

Punkt przedszkolny w Szklarach Górnych

Punkt przedszkolny w Wierceniu

 • Cykl szkoleń "Trening kompetencji wychowawczych" oraz "Warsztaty wypracowania standardów postępowania w przypadku określonych problemów wychowawczych" w ramach projektu  „Akademia Mądrego Wychowania – nauczyciel doradcą rodzica” dla:

Przedszkola Miejskiego nr 1 w Przemkowie

Przedszkola Miejskiego nr 2 w Przemkowie

Przedszkola Miejskiego w Chocianowie

 • Cykl szkoleń "Trening kompetencji wychowawczych" oraz "Warsztaty wypracowania standardów postępowania w przypadku określonych problemów wychowawczych" w ramach projektu  „Akademia Mądrego Wychowania – nauczyciel doradcą rodzica w problemach wychowawczych w Gm. Polkowice i Gm. Wiejskiej Lubin” dla: placówek przedszkolnych Gm. Polkowice i Gm. Wiejskiej Lubin
 • Cykl szkoleń grupowych rozwijających kompetencje psychospołeczne połączony z "Konferencją dotycząca rozumienia zachowań uczniów w wieku szkoły podstawowej" w ramach projektu  „Akademia Kompetencji Psychospołecznych w Gminie Lubin - część 2” dla:

Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim

Szkoła Podstawowa w Niemstowie

Szkoła Podstawowa w Raszówce

Szkoła Podstawowa w Siedlcach

Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych

 • Cykl szkoleń grupowych rozwijających kompetencje psychospołeczne, połączony ze "Szkoleniem z tworzenia treningów kompetencji psychospołecznych dla uczniów" oraz „Konferencją dotycząca rozumienia zachowań uczniów w wieku dorastania i wczesnej dorosłości” w ramach dwóch projektów „Akademia Kompetencji Psychospołecznych w Zespole Szkół w Przemkowie część 1” dla:

Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie

 • Cykl szkoleń grupowych rozwijających kompetencje psychospołeczne, połączony ze "Szkoleniem z tworzenia treningów kompetencji psychospołecznych dla uczniów", szkoleniami indywidualnymi z efektywności osobistej oraz „Konferencją dotycząca rozumienia zachowań uczniów w wieku szkoły podstawowej” w ramach dwóch projektów „Akademia Kompetencji Psychospołecznych w Gminie Chocianów” część 1 i część 2 dla:

 Szkoły Podstawowej w Chocianowie

 Szkoły Podstawowej w Trzebnicach

 Szkoły Podstawowej w Parchowie

 • Cykl szkoleń grupowych rozwijających kompetencje psychospołeczne, połączony ze "Szkoleniem z tworzenia treningów kompetencji psychospołecznych dla uczniów", szkoleniami indywidualnymi z efektywności  w kontaktach z uczniami/rodzicami oraz „Konferencją dotycząca rozumienia zachowań uczniów w wieku dorastania i wczesnej dorosłości” w ramach dwóch projektów „Akademia Kompetencji Psychospołecznych w Gimnazjum w Chocianowie” część 1 i część 2 dla:

Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie

 • Cykl szkoleń rozwijających kompetencje menadżerskie i osobiste dla kadry dyrektorskiej placówek oświatowych z Powiatu Polkowickiego w ramach projektu „Akademia Lidera” część 1 i 2
 • Trening kompetencji wychowawczych” dla: Przedszkola Miejskiego nr 4 im. Misia Uszatka w Polkowicach 
 • "Jak budować poczucie wartości u dzieci przedszkolnych?" szkolenie dla nauczycieli z Przedszkola Miejskiego nr 4 w Polkowicach  
 • Kreatywne prowadzenie zajęć lekcyjnych” dla: Szkoły Podstawowej w Niemstowie, Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych
 •  Praca projektowa na lekcjach matematyki”  dla: Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach 
 •  Kreatywne prowadzenie zajęć lekcyjnych”  dla: Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach 
 • Cykl szkoleń „Pokazać uczniom ile mogą – odkrywanie i rozwijanie możliwości i talentów uczniów przez nauczycieli i wychowawców” dla: Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach


UCZNIOWIE

 • Odyseja Naukowa 2011” 
 • Odyseja Naukowa 2010” 
 • Odyseja Naukowa 2009” 

Treningi dla uczniów z Gimnazjum nr 1 w Polkowicach w ramach obozów naukowych "Odyseja umysłu": trening  umiejętności współpracy i komunikacji w zespole, trening kreatywnego myślenia trening. 

 • Trening efektywnego uczenia się przeprowadzamy w ramach lekcji wychowawczych, dla uczniów Gimnazjum nr 1 w Polkowicach  
 • Trening ubiegania się o pracę, przeprowadzany w ramach lekcji WOS, dla uczniów Gimnazjum nr 1 w Polkowicach 

ANIMATORZY I KURATORZY 

 • Prowadzenie usług psychologicznych dla terapeutów realizujących program "Usług profilaktycznych dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i grup ryzyka w szczególności poprzez zajęcia ruchowe pn.”Radość bez alkoholu” na zlecenie dla Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno - Rehabilitacyjne S.A. 
 • Psychologiczne aspekty radzenia sobie w sytuacjach trudnych” - szkolenie dla kuratorów na zlecenie Sądu Rejonowego w Lubinie